Belangenvereniging Zwammerdam

Bestuur BVZ

E-mailadres is: belangenvereniging.zwammerdam@gmail.com 

Bestuur BelangenVereniging Zwammerdam –

Welkom op de website waar je alle Damse Zaken kunt lezen die het vermelden waard zijn!

We zullen onze oude papieren glossy niet gauw vergeten, maar via deze digitale glossy zullen we met evenveel enthousiasme vertellen wat er is gebeurd en staat te gebeuren in ons dorp. Hieronder zetten de bestuursleden kort uiteen wie ze zijn en waar ze zich namens de BVZ voor willen inzetten. Wat we meemaken als Belangenvereniging delen we ook op deze pagina. Neem vooral contact op met vragen en ideeën; een belletje is zo gepleegd, en een mailtje snel verstuurd.

Eveline Prins – voorzitter –  06 47 016 374

Als voorzitter ben ik het gezicht van de Belangenvereniging, en ook een eerste aanspreekpunt voor iedereen die vragen of opmerkingen heeft. Natuurlijk zit ik ook bestuursvergaderingen én Damse Zaken-bijeenkomsten voor. Het BVZ-bestuur heeft bovendien een aantal keer per jaar contact met de bestuurders van Ipse de Bruggen ende gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u iets met de gemeente bespreken? Kaart het bij de BVZ aan en wij nemen het dan mee in het bestuurlijk overleg met de wethouder, dat een aantal keren per jaar plaatsvindt, of in onze ontmoetingen met de gebiedscoördinatoren van de gemeente.

Egbert Sneller – secretaris

Pas sinds 2016 woon ik in Zwammerdam, en sinds 2019 ben ik secretaris van de Belangenvereniging. Het werken in een vrijwilligersbestuur is me niet onbekend: in mijn vorige woonplaats, Leiden, was ik voorzitter van bewonersverenigingen en actief in het bridgedistrict. Voor de BVZ beheer ik de (mail)correspondentie, met de gemeente en andere partijen. Ik vind het belangrijk de belangen van de bewoners van “mijn dorp” te verdedigen en de leefbaarheid hoog te houden. Daarom houd ik ook bijvoorbeeld de ontwikkelingen aan de Ziende en de dijkverbetering aan de Lindenhovestraat scherp in de gaten.

Terry Schuffelen-Lommerse – penningmeester

In mijn rol als penningmeester heb ik het relatief makkelijk, want mijn voorganger heeft een gezonde balans voor de Belangenvereniging achtergelaten. Toch vraag ik graag uw aandacht voor de vrijwillige bijdrage: zonder de donaties van Dammenaren van €12,50 per jaar – u mag trouwens ook meer geven – krijgen we de begroting niet rond. Scan de QR-code om extra makkelijk te doneren! Ons budget spenderen we aan jaarlijkse evenementen als de Nieuwjaarsreceptie of de herdenking op 4 mei. Wilt u weten waar het geld precies naartoe gaat, lees dan vooral ons jaarverslag.

Overigens wijs ik u ook graag op het LEF fonds, dat de BVZ beheert. Hieruit kan iedere Dammenaar met een goed idee tot maximaal €250 krijgen om iets te doen voor het hele dorp. Voorbeelden uit het verleden zijn de plaatsing van de extra grote kerstboom bij de kroeg, de puzzelfietstocht in coronatijd, of, in de zomer van 2022, het theaterstuk 1672-NU! Heeft u ook een goed idee? Neem vooral contact op. 

Karien Ter Meer – bestuurslid

Als algemeen bestuurslid draag ik bij aan verschillende activiteiten van de BVZ. Ik ben bijvoorbeeld contactpersoon voor de Zwanenburcht en reserveer de ruimtes voor vergaderingen of onze Damse Zaken bijeenkomsten. Daarnaast ben ik vaak degene die de communicatie via Facebook verzorgt, binnenkort ook  Als er iets te melden is, plaats ik een bericht op Facebook, in de bekende groep van het dorp, en op onze eigen BVZ-pagina. Ook denk ik bijvoorbeeld mee met de Sinterklaascommissie en over de activiteiten in de feestmaand december. Als belangenvereniging zijn we ook voor de gemeente aanspreekpunt. 

Fleur Praal – bestuurslid

Als nieuwst toegevoegde algemeen bestuurslid draag ik bij aan allerlei activiteiten van de BVZ: ik denk bijvoorbeeld graag mee over onze stand op Koningsdag of de planning van de Nieuwjaarsreceptie. Daarnaast ben ik vanuit de Belangenvereniging de contactpersoon voor alle aangelegenheden rondom de toekomstige MFA – binnenkort start hopelijk de aanbestedingsprocedure en kunnen we uitzien naar de bouw ervan. Tenslotte schuif ik, zo lang de werkzaamheden aan de riolering en herbestrating van het centrum duren, maandelijks aan bij de groep Dammenaren die overlegt met uitvoerder Bunnik. 

De Belangenvereniging Zwammerdam (BVZ) komt op voor de leefbaarheid van Zwammerdam en de nabije omgeving. Om die leefbaarheid te verbeteren komt de BVZ op voor de belangen van haar inwoners, bedrijven en instellingen.

Daarnaast stimuleert de BVZ initiatieven vanuit inwoners, verenigingen en bedrijven die deze leefbaarheid bevorderen en zorgt de BVZ voor een optimale communicatie van en naar deze groepen en onderling. De BVZ heeft geen politiek oogmerk en is dus niet verbonden aan een politieke partij.

De BVZ heeft in 2021 een nieuwe dorpsvisie opgesteld. In deze visie leggen we de aandachtspunten vast voor de komende tien jaar. Het is een nadere invulling van de Omgevingsvisie zoals die door de gemeente Alphen aan den Rijn is opgesteld.

In 2020-2030 zal het bestuur van de BVZ zich in samenwerking met betrokkenen richten op:

  • Omgevingswet, ruimtelijke ordening, stedenbouw, woningbouw, verkeer en infrastructuur
  • Energietransitie, digitale en fysieke bereikbaarheid
  • Zorg, vergrijzing, bereikbaarheid, beschikbaarheid voorzieningen
  • Het aanbod, van maatschappelijke activiteiten, behouden van een dorpsgemeenschap, gebruik maken van de MFA
  • Samenwerking met Ipse de Bruggen

Kortom de belangenvereniging is er vóór en namens Dammenaren.

Weliswaar is de BVZ een vereniging met leden, maar we heffen geen verplichte contributie. We behartigen de belangen van alle inwoners.

Heeft u een onderwerp dat betrekking heeft op de leefbaarheid in Zwammerdam en bent u van mening dat daar iets mee gedaan moet worden, neemt u dan contact op met de BVZ via: belangenvereniging.zwammerdam@gmail.com of neem contact op met een van de bestuursleden.

Uw mening is erg waardevol!

 

Het bestuur van de BVZ bestaat uit:

Voorzitter Eveline Prins   tel: 06 470 163 74

Penningmeester Terry Lommerse

Secretaris Egbert Sneller

Algemene bestuursleden Karien Ter Meer

Fleur Praal

Postadres: Lindenhovestraat 49, 2471 XJ Zwammerdam

Het bestuur van de BVZ vergadert 1 maal per maand en 1 keer per jaar wordt een jaarvergadering gehouden waarvan de datum, het tijdstip en de locatie worden gecommuniceerd via Zwammerdam.net, Facebook en www.damsezaken.nu . Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk.
Tweemaal per jaar spreekt de BVZ met de wethouder wijken en kernen van de gemeente

De activiteiten van de BVZ worden betaald uit de vrijwillige bijdragen van Dammenaren, bijdragen van vele sponsors en een subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn.
De organisatie van het dorpsfeest, het sinterklaasfeest en de nieuwjaarsreceptie vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de BVZ.

Damse Zaken

De BVZ communiceert ca 1 januari 2023 via de site www.damsezaken.nu met de bewoners over ontwikkelingen in het dorp. Op onregelmatige tijden verschijnt er een papieren en digitale nieuwsbrief. Emailadres redactie; info@damsezaken.nu

Statuten

Jaarverslag

Huishoudelijk reglement

Frames

De BVZ beheert frames in Zwammerdam waarin spandoeken opgehangen kunnen worden. De frames staan op de volgende plekken:

  • Rijksstraatweg, nabij de rotonde Akerboomseweg / Dammekant
  • Ziendepark, nabij Toeristisch Opstappunt (TOP)
  • Steekterweg, nabij rotonde met Vinkebuurt/ Steekterweg
  • Steekterweg, nabij rotonde Spoorlaan/ Steekterweg

Damse zaken die je raken

Tweemaal per jaar organiseert de BVZ een bijeenkomst voor alle inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen in Zwammerdam en directe omgeving onder de noemer “Damse Zaken die je raken”.
Deze bijeenkomsten zijn discussieavonden en vinden veelal plaats op een woensdag in april en oktober. Zij worden aangekondigd op Zwammerdam.net, Facebook en eerder genoemde site www.damsezaken.nu.
U bepaalt de agenda, het gaat om zaken die ons in Zwammerdam allemaal raken. Weet u een onderwerp ter discussie, meld dat gerust aan één van de bestuursleden of via het emailadres van de BVZ.

Merchandise

De BVZ verkoopt o.a. vlaggen (grote en kleine), sjaals  en tassen met het wapen van Zwammerdam. Deze items zijn door het jaar heen te verkrijgen in de supermarkt van Zwammerdam en via esneller@kpnplanet.nl en op Koningsdag bij de kraam van de BVZ.

Bankrekening nr Belangenverenigingen Zwammerdam rek. nr. IBAN NL49INGB0008746404

 

 

Scroll naar boven

Volg Damse Zaken via e-mail

Voer uw naam en e-mail in en ontvang wekelijks een notificatie met de laatste Damse Zaken

Naam(Vereist)