Belangenvereniging Zwammerdam

Nieuwbouw Spoorlaan

Deel dit artikel:
Twitter
Facebook
Beoordeel dit artikel:
5/5

 

 

Het stedenbouwkundig plan voorziet met de realisatie van de brink in het opheffen van de barriere tussen de beide dorpshelften van Zwammerdam. De brink vormt daarmee de belangrijkste ruimtelijke ingreep. In het verlengde van de brink liggen vervolgens de overige ontwikkellocaties.De orientatie en inrichting van de Brink is gericht op de noordoos-zuidwest structuur Hiermee wordt de richting van de Steekterweg – Rijksstraatweg zo veel als mogelijk ontkracht. Deze nieuwe orienttie wordt verder versterkt door de bebouwing grenzend aan de brink, de doorgetrokken Bovensloot richting de dorpskern en doorgaande langzaamverkeersverbindingen over en langs de brink. Passanten die de Steekterweg – Rijksstraatweg gebruiken als doorgaande verbinding krijgen door de bajonetaansluiting de ruimtelijke beleving van ‘in het dorp zijn’. De inrichting van de brink bestaat uit een centrale groene ruimte met daar om heen een herkenbare loper waaraan de nieuwbouw een plek krijgt. De bebouwing bestaat uit enkele grotere bouwvolumes met appartementen en eventueel enkele voorzieningen in de plint. Aan de zuidzijde wordt de brink begrensd door de oorspronkeljke bebouwing.

Aan de zuidwestzijde van de brink is de voormalige locatie van Ipse de Bruggen gelegen. Tussen de Bovensloot en de Spoorlaan komt hier een zone vrij voor de ontwikkeling van een nieuwe woonbuurt. De ruimtelijke structuur van deze buurt wordt bepaald door een  orthogonale opzet van het wegenpatroon en de nieuwbouw. In het midden bevindt zich een centrale groene ruimte. Dit vizier moet zorg dragen voor een ruimtelijke koppeling van de toekomstige 

Het MFA ten zuiden van de Spoorlaan op het sportcomplex en het landgoed ten noorden van de Bovensloot (terrein Ipse de Bruggen).

 

 

Als gevolg van het groene middengebied ontstaan aan weerszijden  twee grotere bouwvelden. De verkaveling van deze twee gebieden wordt bepaald door wegbegeleidende bebouwing langs de Spoorlaanzijde en begeleidende bebouwing langs de Bovensloot. Haaks op deze twee structuurdragers zijn aan de koppen van de deelgebieden de overige woningen en/of appartementen gepositioneerd. Door de zelfstandige positie van het woongebied kan deze in de uitwerking een eigen signatuur krijgen in zowel de uitstraling van de bebouwing als het openbare gebied. Het wegenpatroon bestaat uit de Spoorlaan (uitgevoerd als fietsstraat) en een noord-zuid verbinding langs het centrale groengebied tussen het terrein van Ipse de Bruggen en de Spoorlaan / toekomstige locatie MFA. De benodigde parkeervoorzieningen zijn grotendeels middels parkeerkoffers opgenomen in de bouwvelden. Deze parkeerkoffers maken tevens de ontsluiting van de aanwezige parkeerplaatsen op eigen terrein mogelijk. Langs de nieuwe verbindingsweg tussen Ipse de Bruggen en de Spoorlaan zijn de overige benodigde parkeerplaatsen gesitueerd.  De groenstructuur wordt vormgegeven door de boombeplanting langs de Spoorlaan en Bovensloot. 

De Spoorlaan wordt tevens voorzien van een bredere groene berm voorlangs de woningen. Ter plaatse van het groene vizier worden waar mogelijk de bestaande bomen gehandhaafd. Aan de noordzijde van de brink wordt de Bovensloot doorgetrokken richting het centrum van Zwammerdam. Grenzend aan deze nieuwe watergang is nog een nieuwbouwlocatie gelegen in de vorm van een hof.met een gezamenlijke binnentuin. Deze locatie vormt een zelfstandige ontwikkeling

 

Deel dit artikel:
Twitter
Facebook
Beoordeel dit artikel:
5/5

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

2 gedachten over “Nieuwbouw Spoorlaan”

  1. ik mis een verhaal over de derde helft kookclub ,Dit zijn een aantal vrijwillegers van de VVZwammerdam die in de corona tijd een kookclub hebben opgericht >Om te gaan koken voor de dammenaren Die geen zin hebben eens in de week te koken>het is een succes vol formule gebleken.En daarom blijven ze doorgaan Elke woensdag een nieuw menu Van Bami tot Boerenkool van couscous totErwtensoep u kan dat bestellen En woensdag middag van af 1700uur afhalen bij de Voetbal kosten 5.50 euro

  2. De plannen zijn er echt heel mooi uit. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe het gaat met het verkeer van en naar de JC Hoogendoornlaan. Bijna dagelijks rijden er bulkwagens en vrachtwagens om de melk op te halen. Moet dit (zware) verkeer, evenals de tractoren die bijvoorbeeld naar LMB de Bruin moeten en de plantenwagens voor Boskoop, straks allemaal langs de Bovensloot? Ik denk dat dat niet echt gewaardeerd gaat worden door de mensen die daar (gaan) wonen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven

Volg Damse Zaken via e-mail

Voer uw naam en e-mail in en ontvang wekelijks een notificatie met de laatste Damse Zaken

Naam(Vereist)