Belangenvereniging Zwammerdam

Stichting Soos 55+ Zwammerdam

Sinds september 1991 bestaat de Soos 55+.

Doordat de heer R. Klomp als drijvende kracht achter deze Soos er in April 2001 mee stopte, dacht iedereen dan ook dat hiermee de Soos voorgoed ter ziele zou zijn.

Toch zijn er dan weer enkele enthousiaste mensen in ons dorp die de draad weer oppakken en er miv. 25 April 2001 een stichting van hebben gemaakt.

 

Doel van de stichting

Het bevorderen van de sociale contacten tussen inwoners van Zwammerdam, door o.a. het organiseren van allerlei bijeenkomsten en activiteiten die de doelstelling kunnen bevorderen in de ruimste zin.

Op dit ogenblik heeft de stichting 70 donateurs (leden). Enkele hiervan komen zelfs uit Bodegraven en Alphen aan den Rijn.

 

Waar en wanneer zijn de soosmiddagen?

Stichting Vrienden van de Schuilkerk Zwammerdam  aan de  Molenstraat 10.   

Vanaf september t/m april worden er twee maal per maand 2 soosmiddagen gehouden en dit is altijd op een woensdagmiddag. Deze soosmiddagen zijn van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Men kan er sjoelen, rummy cuppen,  klaverjassen of gewoon gezellig een praatje maken.

 

Bingomiddagen

Per seizoen worden er minimaal 6 bingomiddagen gehouden en dat is gezellig met leuke prijsjes.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitster: Mevr. H. Schrijvershof, tel 0172 617419

Secretaris: Dhr. P. Dankers 0172612283 – 0622293725

Penningmeester: Pauline van Raamsdonk

Overige bestuursleden zijn: Mevr. Annie de Jong, mevr. Lia Davis

 

corr adres: Buitendorpstraat 44  2471 AZ Zwammerdam
telefoon ( Peter) 0172612283 – 0622293725

Mail adres: pead.dankers@ziggo.nl

Mocht u belangstelling hebben, bel dan even met één van de bestuursleden of kom gerust eens langs op één van de soosmiddagen.

Programma 2023/2024

Woensdag 16 augustus

Dorpsfeest klaverjassen en bingo

Woensdag 6 september

Klaverjassen, sjoelen, spelletjes

Woensdag 20 september

Boottocht Biesbosch

Woensdag 4 oktober

Klaverjassen, sjoelen, spelletjes

Woensdag 18 oktober

Klaverjassen, bingo

Woensdag 1 november

Klaverjassen, sjoelen, spelletjes

Woensdag 15 november

Klaverjassen, bingo

Woensdag 29 november

Klaverjassen, sjoelen, spelletjes

Woensdag 13 december

Klaverjassen, bingo

Woensdag 27 december

Klaverjassen, sjoelen, spelletjes

Woensdag 10 januari

Klaverjassen, bingo

Woensdag 24 januari

Stamppotdag, info volgt

Woensdag 7 februari

Klaverjassen, sjoelen, spelletjes

Woensdag 21 februari

Klaverjassen, bingo

Woensdag 6 maart

Klaverjassen, sjoelen, spelletjes

Woensdag 20 maart

Klaverjassen, bingo

Woensdag 3 april

Klaverjassen, sjoelen, spelletjes

Woensdag 17 april

Klaverjassen, bingo

Woensdag 1 mei

Klaverjassen, sjoelen, spelletjes

Woensdag 15 mei

Einde seizoen, info volgt

Alle middagen vinden plaats in de Schuilkerk, Molenstraat 10, tenzij anders aangegeven

 De contributie voor het seizoen 2022/2023 bedraagt € 30,– . Graag ontvangen wij

dit bedrag op rekening:  NL67 RBRB 0709 9472 59 t.n.v. Stichting Soos 55 plus,

Dr. Schreuderstraat 87 2471 PR Zwammerdam

Het bestuur en vrijwilligers wensen u gezellige middagen

Scroll naar boven

Volg Damse Zaken via e-mail

Voer uw naam en e-mail in en ontvang wekelijks een notificatie met de laatste Damse Zaken

Naam(Vereist)